IX MEĐUNARODNI IPA SUSRETI U SARAJEVU


U periodu od 18. do 20.08.2023. godine u organizaciji IPA Regije Sarajevo, održani su „IX Međunarodni IPA susreti u Sarajevu“.
Među brojnim gostima, učešće na ovom događaju uzela je i delegacija IPA Regije Beograd, kojoj su domaćini posvetili posebnu pažnju. Ovaj događaj je bio prilika za ponovne susrete i dogovore za buduće zajedničke aktivnosti.