Dobrodošli!

IPA Regija Beograd je član najveće svetske policijske porodice, koja okuplja preko 800.000 članova u 70 država sveta. Zasnovana je na principima čije temelje čine odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, donete 10. decembra 1948. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Registrovana je na temelju svojih ciljeva pri Ujedinjenim Nacijama, Savetu Evrope, Organizaciji Američkih država sa savetodavnim statusom kao međunarodna organizacija, koja održava operativne veze sa UNESKO-m i EUROPOLOM.

Cilj naše organizacije je da sve svoje kapacitete stavi u funkciju širenja prijateljstva među svim policijama sveta bez obzira na rang, pol, boju kože, rasu, jezik i religiju.

Naš moto „Servo per Amikeco“ („Služba kroz prijateljstvo“), dopreo je do nezamislivo mnogo ljudi u želji da napravi mostove prijateljstva i međunarodne saradnje među policajcima.

Regija Beograd može pružati savetodavne usluge Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugim državnim organima Republike Srbije u skladu sa ciljevima i zadacima Sekcije Srbija i Internacionalne policijske asocijacije.

Opširnije->