PREDAVANJE NA PRAVNOM FAKULTETU U BEOGRADU

Dana 8.7.2022. godine, predsednik IPA Regije Beograd, prof. dr Nebojša Pantelić, održao je predavanje studentima Pravnog fakulteta u Beogradu na temu „Uloga i značaj IPA u borbi protiv transnacionalnog kriminaliteta“.
Predavanje je bilo na engleskom jeziku i njemu su prisustvovali i studenti iz 23 država sveta. Tema je izazvala veliko interesovanje, usled čega su usledila i mnogobrojna pitanja.