DONACIJA POLICIJSKOM ODELJENJU U ŽELEZNIKU

U cilju stručnog osposobljavanja policijskih službenika, ali i realizacije projekata i akcija koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije svakodnevno sprovodi sa građanima, IPA Regija Beograd je PO u Železniku donirala jedan video projektor i tonere za informatičku opremu.
Ovo odeljenje je dobilo novi „kontejner“, koji se koristi i kao učionica, tako da će video projektor samo pospešiti njegovu namenu.