Председник ИПА Регије Београд

IMG_1252-v2


Пуковник полиције
Aкадемик проф. др Хаџи Небојша Пантелић