Председник ИПА Регије Београд

академик

проф. др Небојша Пантелић

IMG_1252-v2

главни полицијски саветник 

Проф. др Небојша Пантелић је рођен 1972. године у Београду. Полицијску каријеру је започео студијама на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну, а наставио као питомац 1. класе Полицијске академије у Београду (1993-1997. године) на којој је стекао стручно звање дипломирани официр полиције. Уз рад је наставио са стручним усавршавањем, којом приликом је стекао и стручна звања дипломираног економисте, дипломираног инжињера, као и референце менаџера компаније. Такође, завршио је и Пословну школу за односе с јавношћу у Београду на којој је стекао звање менаџера за односе са јавношћу (PR manager). Целокупно школовање је завршио са највећим оценама.

Магистрирао је (2007.) на тему „Кривично дело убиство полицајца у вршењу послова безбедности“ и докторирао (2012.) на Правном факултету државног Универзитета на кривично-правном смеру на коме је и стекао научно звање доктора правних наука. На Факултету политичких наука у Београду, одслушао je две године предавања на последипломским студијама, смер међународни односи.

Завршио је велики број домаћих и међународних специјалистичких курсева и семинара из различитих области од којих се посебно издвајају следећи: шестомесечни курс под називом „Савремене методе борбе против корупције“, деветомесечни курс под називом „Савремене методе борбе

против организованог криминала“, који су били организовани од стране Центра за безбедносне студије у Београду, затим курс Мисије ОЕБС-а у Републици Србији за полицијске тренере и менторе полицијских тренера, курс Савета Европе за тренере полиције у области људских права, курс Уједињених Нација за мировне мисије који је завршио у кампу УН у Норвешкој, курс за инструкторе основних полицијских вештина, курс за инструктора ватрене обуке – руководиоца гађања, курс о етичким стандардима у области обавештајног рада, курс о етици за јавне службенике, курс за медијаторе, затим семинарие под називом: „Утицај на релевантне јавности – методе лобирања“, „Односи с јавношћу и пословне комуникације“, „Комуникације и односи с јавношћу”, „Људска права и међународно хуманитарно право“ и др.

У својој професоналној каријери обављао је одговорне руководеће послове и задатке у полицијској станици Палилула, Вождовац, Стари Град и др, Управи полиције у ПУ за град Београд, Управи полиције у седишту Министарства и Сектору унутрашње контроле у коме се налази од 2004. године тј. од његовог оснивања. Обављао је послове помоћника командира, заменика и командира полицијске станице, официра полиције у управама полиције, Бироу начелника ПУ за град Београд, инспектора унутрашње контроле, саветника и помоћника начелника Сектора унутрашње контроле полиције. Био је један од кандидата за помоћника министра-начелника Сектора унутрашње контроле и директора полиције.

У својству представника МУП-а Републике Србије учесник је и организатор многобројних домаћих и међународних скупова, конференција и округлих столова, а такође је и представник Министарства унутрашњих послова у државним делегацијама.

Решењем министра именован је за председника Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, као и официра за везу са Европским комитетом за спречавање мучења, нечовечних или понижавајућих казни или поступака. Представник је Сектора унутрашње контроле за пружање помоћи заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права.

Аутор је четири књиге „НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ – Практикум за поступање полицијских службеника“; „Кривично дело убиство полицајца“; „Збирка препорука међународних тела упућених Републици Србији у области заштите људских права и спречавања мучења“ и „Забрана мучења у међународним документима“ – Приручник за полицијске службенике. Коаутор је Антикорупцијског приручника за полицијске службенике, Упутства о поступању према доведеним и задржаним лицима и Полицијска етика за очување личног и професионалног интегритета.

Објавио је велики број научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима из различитих области: корупције и организованог криминала, маркетинга, менаџмента, људских права, руковођења и командовања, контроле полиције, насиља у породици, државне безбедности и др. Такође, аутор је више пројеката.

На предлог Института за упоредно право у Београду, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја изабран је у звање научног сарадника за друштвене науке-област право.

Научни сарадник је на Институту за социолошка и криминолошка истраживања и Институту за политичке студије. Члан је Криминолошке секције српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.

За свој рад и постигнуте резултате за Дан полиције ванредно је унапређен у непосредно виши чин, а Савез друштава Рома Пчињско Јабланичког округа доделило му је Повељу за унапређење безбедносне заштите и положаја Рома. У оквиру Твининг пројекта које је Министарство унутрашњих послова и Сектор унутрашње контроле реализовао са земљама ЕУ, награђен је од стране Твининг партнера за израду Антикорупцијског приручника за полицијске службенике, који је средствима ЕУ штампан у 10.000 примерака на српском и енглеском језику. 

Одликован је Орденом борца, Орденом битке код Стаљинграда и Орденом за службу.

Од стране Одбора за контролу служби безбедности у Народној скупштини Републике Србије одликован је златном плакетом за допринос у јачању капацитета Сектора безбедности и цивилне контроле Сектора безбедности.

Предавач је из различитих области (корупције, организованог криминала, полиција у локалној заједници, контроле рада полиције, заштите људских и мањинских слобода и права, насиља у породици, спречавање мучења, односа с јавношћу, права и др.), како за потребе МУП, тако и за друге владине, међународне и невладине организације. У складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства, предавач је на семинарима, које Одељење за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку, организује за полицијске службенике Министарства на тему: „Тортура у полицији“, „Вештине комуникације и управљање конфликтима“, „Рад полиције са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама“ и „Уставна заштита људских и мањинских права“ и „Морал и етика у полицији“.