INTERNATIONAL FRAUD AWERENESS WEEK

У организацији и под покровитељством Националне Секције Интернационалне Полицијске Асоцијације Србије у Привредној комори у Београду, дана 15.11.2018. године, одржана је панел дискусија у вези са превенцијом прања новца који може бити злоупотребљен за финансирање тероризма и осталих превара у пословању.
У целом свету се у недељи од 11-17. новембра 2018. године, одржава ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРАУД АWЕРЕНЕСС WЕЕК, а на иницијативу АЦФЕ. Експерти из Србије који поседују овај реномирани ЦФЕ сертификат такође су присуствовали и активно учестовали у панел дискусији. 
На скупу смо имали прилику да чујемо ставове и искуства представника амбасада САД и Аустрије, као и учесника запослених у Министарствима финансија, Правде, да чујемо мишљења експерата из редова јавних тужиоца, адвоката, Коморе овлашћених ревизора, професора и професионалаца који се активно баве сузбијањем прања новца, финансирања тероризма и осталим преварним радњама. 
Велику пажњу стручне јавности привукло је излагање Официра за везу СМУП Републике Аустрије Гуентхер Бецхтлофф-а о најновијим изменама у њиховом законодавству у погледу превенције прања новца. Државни тужилац САД Амеет Кабраwала изнео је искуства САД у погледу борбе против прања новца и указао на законе који су уведени како би се спречиле преваре у пословању, корупција финансирање тероризма и прање новца.
Реномирани домаћи експерти пренели су искуства из Србије и најпре указали на то где се Србија данас налази у погледу превенције прања новца и превара у пословању. На скупу су се могле чути бројне могућности које препознаје и пружа наше законодавство, колико смо усклађени за законима ЕУ, али и осталих земаља, као и стручна јавност која укључује екстерну и интерну ревизију, правосуђе и адвокатуру, порески сектор и струку која се свакодневно сусреће са проблемом прања новца. 
На бројна питања која су се отворила током дискусије, панелисти су активно наизменично учествовали у одговорима и сваки са аспекта своје експертизе дао одговор са свог становишта.
На крају су донесени закључци да се спречавање прања новца, финансирање тероризма и осталих преварних радњи мора држати под контролом свих актера који могу утицати да се овај међународно распрострањени проблем реши. Истакнута је перманентна потреба за додатном едукацијом на свим нивоима јер се свакодневно проналазе нови начини да се заобидје систем, направи превара и створи огромна штета како привреди тако и државама које се са овим проблемом сусрећу.

Панел дискусија ПРЕВЕНЦИЈА ИЛИ ДЕТЕКЦИЈА Ameet Kabrawala – Амбасада САД, Министарство правде, Државни тужилац; Мр Владимир Хрле – адвoкат, Члан Управнoг одбора европске кривичне коморе; Бошко Видаковић – Генерални секретар Коморе овлашћених ревизора; проф. др Зоран Васић – Министарство финансија, Координатор за другостепене управне послове;  проф. др Дарко Трифуновић – Центар за националну и међународну безбедност; Марија Радовановић – Председник радне групе за превенцију превара у Удружењу банака Србије и потпредседник „Fraud форума“ у Привредној комори Србије; проф. др Драган Милић – Министарство правде, Дирекција за одузету имовину, задужен за надзор над пословањем у име Дирекције; Посебни саветник Министра пољопривреде.

проф. др Небојша Пантелић, председник и Амет Кабравала, државни тужилац САД