НС ИПА СРБИЈА домаћин 28. међународне конференције медитеранских ИПА држава

Више детаља и фото и видео галерију можете видети на сајту НС ИПА Србија.

NS IPA Srbije domaćin 28. međunarodne konferencije mediteranskih IPA država