Уговор о пословној сарадњи, образовању и стручној едукацији ИПА Србије и R&B Collega-a

Дана 23.03.2016. године, ИПА Секција Србије, је потписала уговор о пословој сарадњи, образовању и стручној едукацији ИПА Србије и R&B Colleg-a, којом се члановима ИПА и њиховим породицама обезбеђује школовање на свим акредитованим студијским програмима уз 10% на школарину за све три године студија, могућност плаћања на 12 месечних рата и целокупну организацију и реализацију наставе са укљученим предавањима, вежбама, консултацијама, колоквијумима, претходним проверама знања, тестовима итд.

Уговор можете преузети на линковима ОВДЕОВДЕОВДЕ