Шта је ИПА

Интернационална полицијска асоцијација (у даљем тексту: ИПА) је струковна организација полицајаца, формирана 1. јануара 1950. године, која окупља преко 800.000 чланова у 70 држава света. Она је једина међународна струковна организација полицајаца, како активних тако и пензионисаних без обзира на функцију, ранг, религију, пол, националност, расу и др. Политички је и пословно потпуно независна и невезана ни за једну другу организацију или удружење. Отворена је за полицајце свих држава, за једноставне и неограничене односе између полицајаца и за успостављање могућности међусобне измене струковних искустава.

Непрофитабилног је карактера и заснована је на принципима постављеним у Јединственој декларацији о људским правима усвојеној од стране Генералне Скупштине Уједињених нација 1948. године. Регистрована је на темељу својих циљева при Уједињеним Нацијама, Савету Европе, Организацији Америчких држава са саветодавним статусом као међународна организација, која одржава оперативне везе са УНЕСКО-м и ЕУРОПОЛОМ.

Њен мото „Servo per Amikeco“ („Служба кроз пријатељство“), допрео је до незамисливо много људи у жељи да направи мостове пријатељства и међународне сарадње међу полицајцима, а њен оснивач је Артур Троп, полицијски наредник из Енглеске. Илустрације ради, ИПА Секција Словенија има 6.000 чланова, ИПА Хрватска 7.000, ИПА Румунија 70.000, сви полицајци у Израелу су чланови ИПА, а у Аустрији и САД и др. западним земљама ИПА функционише 51 годину.

Учешће у раду светске ИПА доприноси интеграцијама Републике Србије у многобројне светске институције и подизању угледа наше полиције у свету.

ЦИЉЕВИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

1) подстицање размене професионалног искуства,
2) подстицање пријатељства полицајаца између држава чланица,
3) побољшање односа између полиције и јавног мњења,
4) подстицање социјално-хуманитарних активности,
5) подстицање културно-спортске сарадње полицајаца земаља чланица и др.

АКТИВНОСТИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Асоцијација организује следеће активности:
1) програмске курсеве за полицајце и тренинге,
2) међународне семинаре везане за полицијску професију и проблематику,
3) организује сусрете полицајаца земаља чланица у циљу размене професионалних искустава по разним питањима,
3) организује сусрете полицајаца земаља чланица у циљу размене професионалних искустава по разним питањима,
4) организује боравак у ИПА кућама за своје чланове по веома приступачним ценама,
5) организује културно-спортску сарадњу полицајаца земаља чланица,
6) стипендије за талентоване ученике и студенте са недовољним примањима,
7) прикупља хуманитарну помоћ полицајцима члановима ИПА организације који су страдали у природним катастрофама, болестима и сл.

ОСНИВАЊЕ ИПА РЕГИЈЕ БЕОГРАД

ИПА Регија Београд основана је дана 5. маја 2011. године на првој Оснивачкој скупштини у Београду. Да би се након три године регистровала као самостална регија, дана 10. јануара 2014. године, одржана је друга Оснивачка скупштина.

УПРАВНИ ОДБОР:

 1. Академик проф. др Хаџи Небојша Пантелић – председник
 2. МСц Нена Кричак – заменик председника
 3. Александар Трајковић – потпредседник
 4. МСц Таша Митровић – Милић – потпредседник
 5. Дејан Маринковић – потпредседник
 6. МСц Марија Козомара – секретар
 7. Марија Трајковић – помоћник секретара
 8. Мери Предојевић – благајник
 9. Жељана Томашевић – помоћник благајника
 10. Зоран Томановић – портпарол
 11. Новица Младеновић – члан УО
 12.  Ана Бојовић – члан УО

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 1. Мирјана Михаиловић – председник
 2. Бојан Стојадиновић – члан
 3. Зорица Ђерић – члан
 4. Славко Бабић – члан
 5. Гордана Џеновљановић – члан

СУД ЧАСТИ:

 1. Олга Марковић – председник
 2. проф. др Синиша Достић – члан
 3. Мирјана Смиљанић – члан
 4. Милан Радовић – члан
 5. Горан Тадић – члан

SERVO PER AMIKECO

(„Служба кроз пријатељство“)

 СКУПИТИ СЕ ЗАЈЕДНО ЗНАЧИ ПОЧЕТАК, РАДИТИ ЗАЈЕДНО ЗНАЧИ НАПРЕДАК, А ОСТАТИ ЗАЈЕДНО ЗНАЧИ УСПЕХ.

123123