Održan XX svetski kongres Internacionalne Policijske Asocijacije (IPA) u Izraelu

2 1 3

U periodu od 4. do 9. septembra u Izraelu, održan je redovan XX svetski kongres Internacionalne policijske asocijacije (IPA) na kome je učestvovalo 65 delegata, predstavnika država (Sekcija), koje su članice najveće policijske porodice, koja okuplja preko 500.000 članova. Sekciju Srbija je na ovom skupu predstavljao dr Nebojša Pantelić, delegat u Izvršnom savetu IPA i predsednik IPA Regije Beograd. Na kongresu su pored izbora novog rukovodstva, podneti izveštaji od strane predsednika sledećih komisija: komisija za međunarodnu profesionalnu saradnju (koja se bavi: stipendiranjem i edukacijom policajaca članova IPA kroz međunarodne seminare, kurseve, razmenu i dr.), komisija za kulturu (naučne i kulturne aktivnosti), komisija za socijalna pitanja (socijalni programi i projekti), komisija za vršenje nadzora nad sprovođenjem i poštovanjem IPA statuta i drugih akata, komisija za odnose sa eksternom javnošću (propagandne aktivnosti, marketing i dr.). Jednoglasno je usvojen Plan aktivnosti IPA 2012/2013, koji se odnosi na izradu projekata koji će konkurisati za međunarodne donacije za izgradnju IPA kuća i pratećih objekata (sportskih, kulturnih i edukativnih centara), zatim na aktivnosti za prikupljanje humanitarne pomoći policajcima članovima IPA organizacije koji su stradali u prirodnim katastrofama, bolestima i sl., stipendije za talentovane učenike i studente sa nedovoljnim primanjima, kao i na ostale aktivnosti koje će doprineti još boljoj razmeni profesionalnih iskustava, jačanju prijateljstva policajaca između država članica, poboljšanju odnosa između policije i javnog mnjenja, podsticanju socijalno-humanitarnih aktivnosti, kulturno-sportske saradnje policajaca zemalja članica i dr.

Delegat dr Nebojša Pantelić je u svom obraćanju na IPA kongresu, posebno istakao da je u prethodnom periodu IPA Sekcija Srbija, kao ravnopravni član od 2007. godine, ostvarila veliki uspeh, kako na razvijanju međusobnog prijateljstva među policijskim službenicima Ministarstva, tako i na međunarodnom planu. Ostvareno je puno međunarodnih susreta na kojima su razmenjena iskustva u radu, ali i prijateljskih kontakata sa raznovrsnim sportskim i sadržajima vezanim za kulturu, istoriju i negovanje tradicije prijateljstva među policijskim službenicima naše zemlje. Na međunarodnom planu, IPA Sekcija Srbija je, kako bilateralnom, tako i multilateralnom saradnjom, dala nemerljiv doprinos integraciji naše zemlje, našeg Ministarstva unutrašnjih poslova i naših policijskih službenika u svetu, koji sve manje daje značaja međusobnim granicama, a sve više razvoju humanosti među narodima, prijateljstvu, solidarnosti, borbi protiv svake vrste kriminala, koji ne zna za granice. Potpisan je i jedan broj regionalnih ugovora sa stranim IPA Sekcijama u oblasti saradnje, edukacije, pružanja pomoći i dr.

U neposrednim razgovarima koje je imao sa novim rukovodstvom IPA i delegatima učesnicima kongresa, iste je upoznao sa aktivnostima Sekcije Srbija, ističući veliku podršku rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova. Tom prilikom je Sekciji Srbije od strane velikog broja delegata upućen poziv za dolazak delegacije u njihovu zemlju, ali je istovremeno izraženo i veliko interesovanje za dolazak u Srbiju. Delegacije koje su do sada bili gosti Sekciji Srbija su pohvalile gostoprimstvo, organizaciju i saradnju koju su uspostavili sa IPA Regijama.

Kongres je u potpunosti opravdao svoj moto „SERVO PER AMIKECO“, što u prevodu znači „Služba kroz prijateljstvo“.