Oдржан XX светски конгрес Интернационалне Полицијске Асоцијације (ИПА) у Израелу

2 1 3

У периоду од 4. до 9. септембра у Израелу, одржан је редован XX светски конгрес Интернационалне полицијске асоцијације (ИПА) на коме је учествовало 65 делегата, представника држава (Секција), које су чланице највеће полицијске породице, која окупља преко 500.000 чланова. Секцију Србија је на овом скупу представљао др Небојша Пантелић, делегат у Извршном савету ИПА и председник ИПА Регије Београд. На конгресу су поред избора новог руководства, поднети извештаји од стране председника следећих комисија: комисија за међународну професионалну сарадњу (која се бави: стипендирањем и едукацијом полицајаца чланова ИПА кроз међународне семинаре, курсеве, размену и др.), комисија за културу (научне и културне активности), комисија за социјална питања (социјални програми и пројекти), комисија за вршење надзора над спровођењем и поштовањем ИПА статута и других аката, комисија за односе са екстерном јавношћу (пропагандне активности, маркетинг и др.). Једногласно је усвојен План активности ИПА 2012/2013, који се односи на израду пројеката који ће конкурисати за међународне донације за изградњу ИПА кућа и пратећих објеката (спортских, културних и едукативних центара), затим на активности за прикупљање хуманитарне помоћи полицајцима члановима ИПА организације који су страдали у природним катастрофама, болестима и сл., стипендије за талентоване ученике и студенте са недовољним примањима, као и на остале активности које ће допринети још бољој размени професионалних искустава, јачању пријатељства полицајаца између држава чланица, побољшању односа између полиције и јавног мњења, подстицању социјално-хуманитарних активности, културно-спортске сарадње полицајаца земаља чланица и др.

Делегат др Небојша Пантелић је у свом обраћању на ИПА конгресу, посебно истакао да је у претходном периоду ИПА Секција Србија, као равноправни члан од 2007. године, остварила велики успех, како на развијању међусобног пријатељства међу полицијским службеницима Министарства, тако и на међународном плану. Остварено је пуно међународних сусрета на којима су размењена искуства у раду, али и пријатељских контаката са разноврсним спортским и садржајима везаним за културу, историју и неговање традиције пријатељства међу полицијским службеницима наше земље. На међународном плану, ИПА Секција Србија је, како билатералном, тако и мултилатералном сарадњом, дала немерљив допринос интеграцији наше земље, нашег Министарства унутрашњих послова и наших полицијских службеника у свету, који све мање даје значаја међусобним границама, а све више развоју хуманости међу народима, пријатељству, солидарности, борби против сваке врсте криминала, који не зна за границе. Потписан је и један број регионалних уговора са страним ИПА Секцијама у области сарадње, едукације, пружања помоћи и др.

У непосредним разговарима које је имао са новим руководством ИПА и делегатима учесницима конгреса, исте је упознао са активностима Секције Србија, истичући велику подршку руководства Министарства унутрашњих послова. Том приликом је Секцији Србије од стране великог броја делегата упућен позив за долазак делегације у њихову земљу, али је истовремено изражено и велико интересовање за долазак у Србију. Делегације које су до сада били гости Секцији Србија су похвалиле гостопримство, организацију и сарадњу коју су успоставили са ИПА Регијама.

Конгрес је у потпуности оправдао свој мото „SERVO PER AMIKECO“, што у преводу значи „Служба кроз пријатељство“.