STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU POSETILI KANCELARIJU NS IPA SRBIJE-REGIJE BEOGRAD

Dana 19.11.2021. godine, studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, posetili su kancelariju NS IPA Srbije, gde ih je primio prof. dr Nebojša Pantelić sa saradnicima. Cilj ove posete
je bio da se studenti upoznaju sa ciljevima i zadacima IPA, kao i njenom ulogom i značajem za državu. Takođe, studenti su hteli nešto više da saznaju o radu stranih
policija članica IPA, međunarodnoj saradnji, kao i metodama i načinima vođenja istrage za specifična krivična dela iz domena organizovanog kriminala na nivou IPA.
Predsednik NS IPA Srbije je najpre predstavio IPA, a zatim je održao predavanje i
odgovarao na postavljena pitanja.

Predsednica Kluba dama NS IPA Srbije Željana Tomašević, predstavila je Klub dama i tom prilikom je pozvala zainteresovane studentkinje da se priključe, što je izazvalo veliko interesovanje. Za drage goste obezbeđeni su i prigodni pokloni.