Споразум о сарадњи ИПА Регије Београд и Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

3

Споразум о сарадњи ИПА Регије Београд са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије закључен је у циљу унапређења међусобне сарадње из домена заједничких делатности, полазећи од заједничких циљева тј. тежњи ка развоју спортског духа и доприноса развоју спорта код наших чланова, здравог начина живота и професионалних оријентација.

Пословна сарадња ће се на обострано задовољство реализовати организовањем заједничких акција или учешћем у таквим или сличним активностима у складу са својим могућностима и пословним интересима, а чија је позадина здрав начин живота и дружење наших чланова кроз ИПА мото Servo per amikeco.