POTPISAN UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA FAM

Dana 6.5.2021. godine, akademik prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik NS IPA Srbija i prof. dr Goran Kvrgić, dekan Fakulteta za menadžment, potpisali su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja koje se realizuje upisom na akreditovane studijske programe Fakulteta prvog i drugog stepena studija, kao i saradnja u oblasti neformalnog obrazovanja u cilju sticanja praktičnih i teorijskih veština polaznika putem organizovanja obuka, edukacije, održavanja radionica, treninga i drugih vidova neformalnog obrazovanja.

Na Fakultetu se realizuju sledeće osnovne i master studije: inženjerski menadžment, menadžment u medijima, menadžment u informacionim tehnologijama i poslovna ekonomija.