ПОТПИСАН УГОВОР О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧKОЈ САРАДЊИ СА ФАМ

Дана 6.5.2021. године, академик проф. др Небојша Пантелић, председник НС ИПА Србија и проф. др Горан Kвргић, декан Факултета за менаџмент, потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи у области високог образовања које се реализује уписом на акредитоване студијске програме Факултета првог и другог степена студија, као и сарадња у области неформалног образовања у циљу стицања практичних и теоријских вештина полазника путем организовања обука, едукације, одржавања радионица, тренинга и других видова неформалног образовања.

На Факултету се реализују следеће основне и мастер студије: инжењерски менаџмент, менаџмент у медијима, менаџмент у информационим технологијама и пословна економија.