PODRŠKA ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA U ORGANIZACIJI MODNE REVIJE

Dana 19.5.2022. godine u Beogradu, održana je po mnogo čemu specifična modna revija u organizaciji socijalnog preduzeća „Somborskih šnajderki“, koje pomaže ekonomsku integraciju
žena i dece žrtava porodičnog nasilja, kroz direktno radno angažovanje na izradi različitih tekstilnih proizvoda (svečanih haljina, posteljina, zaštitnih maski i sl.).
IPA Regija Beograd je od prvog dana svoga osnivanja aktivno učestvovala u mnogobrojnim projektima i pomagala udruženjima koja su bili posvećena zaštiti žrtava porodičnog nasilja i
tako će biti i ubuduće. Ova modna revija je predstavila proizvode njihovih ruku sa ciljem da se kupovinom ili donacijom pomognu njihove dalje aktivnosti na ovom planu.
Događaju su ispred Regije Beograd prisustvovali Marija Trajković i Aleksandar Trajković, članovi UO i Gordana Dženovljanović, član.