POVELJA O BRATIMLJENJU

 Dana 29. juna 2019. godine, IPA Regija Beograd potpisala je Povelju o bratimljenju sa IPA Regijom Ohrid, koja se odnosi na saradnju i razmenu iskustava u oblasti edukacije, sportskih, kulturnih, humanitarnih, turističkih i drugih aktivnosti. Povelju je potpisao Dejan Marinković, generalni sekretar IPA Regije Beograd.