Održana 38. Konferencija internacionalne Policijske Asocijacije u Danskoj

12

U periodu od 17. do 22. septembra u Kopenhagenu (Danska), održana je 38. konferencija Internacionalne policijske asocijacije (IPA) na kome je učestvovalo 65 delegata, predstavnika država (Sekcija), koje su članice najveće policijske porodice, koja okuplja preko 500.000 članova.

IPA Sekciju Srbija je na konferenciji predstavljao dr Nebojša Pantelić, delegat u Izvršnom savetu IPA i predsednik IPA Regije Beograd.Na kongresu su, između ostalog, podneti izveštaji od strane gospodina Pijera Martina – Moulina, predsednika IPA, zatim komisije za međunarodnu profesionalnu saradnju, komisije za kulturu, komisije za socijalna pitanja, komisije za vršenje nadzora nad sprovođenjem i poštovanjem IPA statuta i drugih akata, komisije za odnose sa eksternom javnošću, nacionalnog blagajnika i dr.

Novina je da je sam predsednik IPA u svom obraćanju najavio reformu čitave asocijacije i od svih Sekcija zatražio da se više angažuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka IPA, kao i da uzmu više učešća u realizaciji njenih aktivnosti.Veći broj Sekcija je video spotovima, filmovima ili prezentacijama predstavio svoje aktivnosti koje su realizovali tokom 2012/2013. godine, kao i planirane aktivnosti za 2014. godinu, koje su se prevashodno ogledale u održavanju sportskih, kulturnih, humanitarnih i edukativnih događaja.

Nova članica najveće policijske porodice jednoglasnom odlukom svih delegata postala je Jermenija, čiji je mentor 5 godina bila Sekcija Rusija.Usvojen je plan održavanja svetskog IPA kongresa i konferencija za period 2014/2021, kao i budžet za 2014. godinu, a dodeljen je i jedan broj nagrada zaslužnim pojedincima i Sekcijama za afirmisanje IPA.Sekcija Srbija je u svojstvu mentora Crnoj Gori, koja je kandidat za prijem u IPA, pohvaljena za uspešne aktivnosti koje je za kratko vreme preduzela na ispunjavanju potrebnih uslova kandidata, kao i prijemu većeg broja članova.

Delegat Sekcije Srbija, dr Nebojša Pantelić je u neposrednom i prijateljkom razgovoru koje je vodio sa gospodinim Pijerom Martinom – Moulinom, predsednikom IPA, gospodinim Georgiosom Katcarapoulosom, generalnim sekretarom IPA i ostalim delegatima učesnicima konferencije, predstavio aktivnosti Sekcije Srbija i uputio im pozive da posete našu Sekciju, što su isti prihvatili. Konferencija IPA je u potpunosti opravdala moto „SERVO PER AMIKECO“.