MОДЕРНИМ КАНАЛИМА КОМУНИКАЦИЈЕ ДО БЕЗБЕДНИЈЕГ ОКРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ

Пројекат „Модерним каналима комуникације до безбеднијег окружења за младе“, спроводи Центар за омладину – ТВОЈА СРБИЈА у сарадњи са Националном секцијом  Интернационалном полицијском асоцијацијом Србија (НС ИПА Србија), Регија Београд, а под покровитељством  Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Сврха овог пројекта је оснаживање младих узраста 15-19 година о различитим видовима вршњачког насиља, пре свега насиља на интернету. Спречавање и сузбијање насиља према младима, као и заштита младих који су под ризиком од насиља или су изложени насиљу, препознато је као приоритет у националним политикама и предмет је значајних напора које улажу Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и остале државне институције.

Пројекат се одвијао у неколико фаза. У првој фази организована је јавна расправа и панел дискусија на највећем регионалном јутјуб фестивалу, Балкан тјуб фесту, где је више од 3.300 младих и 500 родитеља разговарало на тему вршњачког насиља. Говорници на јавној расправили били су госпођа Снежана Клашња, помоћница министра омладине и спорта, проф. др Небојша Пантелић, председник НС ИПА Србија и Марија Жежељ, Youtube инфлуенсер. На панел дискусији учествовали су и млади Youtube инфлуенсери Милош Бајић „Милош ХД“ и Милица Перић „Ковалска“. 

У даљој фази пројекта реализоване су 3 радионице у 3 средње школе (Панчево, Шабац и Сремка Каменица), током којих је више од 150 младих било едуковано о превенцији и сузбијању али и о облицима вршњачког насиља, пре свега дигиталном.